Intellectuele eigendom

Deze website is de wettelijke eigendom van Nexis n.v. Wanneer u bepaalde elementen van onze website wenst te gebruiken; onder meer het gebruik van hyperlinks, beelden, tekeningen, foto’s en teksten, moet u vooraf contact opnemen met Nexis n.v. om onze toestemming te bekomen. Dit kan via pga@nexis.be.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website heeft tot doel om het publiek vlotter toegang te verlenen tot de informatie over onze activiteiten. Deze informatie is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of up-to-date en verwijst soms naar externe websites waar de diensten van Nexis geen enkele controle op hebben en waarvoor Nexis alle aansprakelijkheid afwijst.

Als wij op de hoogte worden gebracht van onjuistheden, zullen wij al het mogelijke doen om de nodige rechtzettingen aan te brengen. De eigenaar of de dienstverleners kunnen echter geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op deze website wordt gegeven.

De eigenaar wijst alle aansprakelijkheid af voor onderbrekingen die te wijten zijn aan technische problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van gelijk welke andere externe website waar hij naar verwijst.

Recht op afbeelding

Nexis n.v. wil ieders recht op afbeelding nauwgezet naleven. Als een persoon zichzelf herkent op een foto die op deze website staat en de publicatie van deze foto weigert, volstaat het dat deze persoon daar uitdrukkelijk en gemotiveerd om verzoekt in een elektronisch bericht aan Nexis n.v. met vermelding van de pagina en de benaming van de betrokken foto.

Bescherming van de privacy

Door deze website te bezoeken, verleent u het recht om de gegevens die Nexis n.v. eventueel inzamelt, intern te gebruiken voor statistische en analysedoeleinden. Voor zover persoonsgegevens worden ingezameld, en overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u een recht op inzage in deze gegevens en een recht om deze te verbeteren of te laten verwijderen.

In dat geval nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de websites die u bezoekt op uw computer plaatsen. Ze worden op grote schaal gebruikt om de websites te doen werken of efficiënter te doen werken en ook om informatie te geven aan de eigenaars van de websites.

Hoe en waarom wij cookies gebruiken

Wij gebruiken cookies om het gebruik en de werking van onze website te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website en de tools en diensten die wij er op aanbieden, gebruiken. De opslag van de cookies op uw computer biedt ons een makkelijke en praktische methode om uw ervaring tijdens uw bezoek aan onze website te verbeteren en persoonlijker te maken en uw volgend bezoek nog aangenamer te maken. Wij gebruiken de cookies niet om persoonlijke informatie in te zamelen, zoals uw naam e.d..

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen in mijn browser aanpassen?

U kunt op gelijk welk moment de cookie-instellingen wijzigen (bv. een bericht om u te waarschuwen dat er cookies naar uw computer gestuurd worden) door de parameters van uw internetbrowser te veranderen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera). U moet wel weten dat het in dat geval mogelijk is dat u zich niet meer kunt inschrijven op onze website of andere functies niet meer kunt gebruiken waarvoor de inschrijving of de inzameling van info nodig is.

Alle wijzigingen aan de browserinstellingen voor de cookies die aan deze website verbonden zijn, worden bewaard tot u beslist om nog andere wijzigingen te doen, zo u van gedachten zou veranderen.

Welk type cookies worden gebruikt?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke of sessiecookies blijven slechts ‘leven’ zolang u op de website bent en dienen om u te herkennen wanneer u van de ene naar de andere pagina gaat. Ze bevatten info over uw gebruik van de website (toevoeging van producten in een winkelmandje, taalkeuze, aanmelding op een dienst, …). Deze cookies worden gewist wanneer u uw browser sluit.

Blijvende cookies

Deze permanente cookies blijven op uw computer staan tot een eventuele einddatum of tot ze gewist worden. Dit type cookies wordt vaak gebruikt om identificatiegegevens te bewaren of te hergebruiken.

U vindt hieronder de volledige lijst van cookies die deze website gebruikt. Noteer wel dat deze website niet (noodzakelijk) alle hieronder opgesomde cookies gebruikt:

Tijdelijke of sessiecookies

 Naam

Doel

has_js 

Dit cookie wordt gebruikt door het CMS Drupal. Het gaat na of uw browser wel degelijk werkt met Javascript. Het is een functioneel cookie.

 Blijvende cookies

 Naam

Doel

Opmerking

Google analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, _ga, _gat, _gid, ) 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de wijze waarop de bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te maken en om ons te helpen om onze website te verbeteren. De cookies zamelen de informatie in anonieme vorm in, zoals het aantal bezoekers op onze website, de locatie waar de bezoekers op onze website kwamen en de pagina’s die ze hebben bekeken.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de activiteit van de website op te maken voor zijn operatoren en om andere diensten te leveren die verbonden zijn aan de activiteit van de website en aan het gebruik van internet. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden, wanneer de wet dit oplegt of wanneer deze derden deze informatie verwerken voor rekening van Google. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan enige andere gegevens die Google bewaart. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen op uw browser te selecteren. U moet wel weten dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die u betreffen door Google, op de wijze en voor de doeleinden die hierboven werden bepaald. Meer info over de Google-cookies is te vinden in het Privacybeleid van Google.

Update van het cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om elke wijziging aan dit document aan te brengen, om zo te voldoen aan de normen die de lokale wetgeving oplegt. Gelieve geregeld deze pagina na te lezen om kennis te nemen van alle nieuwe informatie die er kan op toegevoegd worden.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor onze nieuwsbrief