Een ingrijpende en noodzakelijke hervorming

Dankzij de productkennis, IT-knowhow en snelle interventie van Nexis is dit project meer dan geslaagd.

Florence Sauvage – Verantwoordelijke Technische Dienst, Openbare Aanbestedingen, IDPBW, DPO en Preventieadviseur, OCMW FLEURUS

De kerntaak van het OCMW is om aan gezinnen en personen sociale bijstand te verlenen, zodat iedereen in onze samenleving een menswaardig bestaan kan leiden. Die bijstand kan verschillende vormen aannemen: financieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal, psychologisch, palliatief, curatief of preventief. Het OCMW verzorgt ook andere wettelijke taken (recht op sociale integratie, socioprofessionele inschakeling, hulp aan buitenlanders, energie ...), maar ook facultatieve taken (thuisdiensten, woonzorgcentra ...).

Het OCMW van Fleurus en Nexis

“De kern van de IT-infrastructuur van het OCMW in Fleurus was aan een grondige opknapbeurt toe. Daarvoor moest heel wat hardware en software worden geleverd en geïnstalleerd:

  • een redundant platform voor de virtualisatie van servers gebaseerd op twee servers en een virtuele opslagruimte;
  • ondulators voor de elektrische beveiliging van het nieuwe platform;
  • een back-upoplossing op maat van de nieuwe architectuur;
  • Gigabit Ethernet switches ter vervanging van de Fast Ethernet switches;
  • een andere firewall;
  • een Office 365 licentie en de overdracht van de e-mails naar een Exchange Online e-mailserver;
  • antivirus- en antispambescherming voor het e-mailverkeer;
  • een monitoringsysteem.

De oplossing van Nexis: snelle interventie met veel knowhow

Nexis behaalde de hoogste score op honderd bij de openbare aanbesteding die werd gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dankzij de productkennis, IT-knowhow en snelle interventie van Nexis is dit project meer dan geslaagd.

Twee maanden later konden we bij het OCMW al gebruikmaken van een volledige installatie, met dank aan hun expertise en snelle dienstverlening.”  

Deze dienst interesseert me, neem contact met mij op

Beeld-CAPTCHA

Blijf op de hoogte, meld je aan voor onze nieuwsbrief